The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 3445
Title: Інформатика (Vіsual Basіc). Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт бакалаврами напряму підготовки 6.030
Authors: Паламарчук Є.А., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2011-09-06 12:07:16
Last changes: 2011-10-05 09:36:00
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика" містять структурно-модульну схему курсу, розбиття дисципліни на модулі та розподіл балів за категоріями діяльності студента, 8 лабораторних робіт, вимоги до виконання та оформлення лабораторних робіт та список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/3445.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Віддруковано у редакційно-видавничому відділі ВНАУ
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 3445.pdf Size : 1858140 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska