The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 28132
Title: Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка»
Authors: Потапова Н.А., Юрчук Н.П., Хаєцька О.П., Джеджула О.М.
Keywords:
Date of publication: 2021-02-16 13:09:04
Last changes: 2021-02-16 13:09:04
Year of publication: 2021
Summary: Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики складена відповідно до Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному аграрному університеті. Програма та методичні рекомендації вміщують положення, що визначають мету й завдання практики, права та обов’язки практикантів (аспірантів) і керівників практики, порядок оформлення звіту та критерії оцінювання результатів проходження практики.
Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Економіка» регламентує форми, організацію, здійснення та порядок захисту педагогічної практики здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні у Вінницькому національному аграрному університеті.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/28132.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 28132.pdf Size : 755552 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska