The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 27813
Title: Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України. Методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів денної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова д
Authors: Токарчук Д.М., Пришляк Н.В.
Keywords: біопаливо, ефективніть, виробництво
Date of publication: 2020-11-19 11:56:53
Last changes: 2020-11-19 11:56:53
Year of publication: 2020
Summary: Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни «Біопалива: ефективність виробництва і споживання в АПК України». Містять короткий зміст тем, винесених на самостійне опрацювання та питання до тем, словник термінів та список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/27813.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 27813.pdf Size : 698711 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska