The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2702
Title: Наскрізна програма практичного навчання з галузі знань 1001 – Техніка та енергетика аграрного виробництва, напрям підготовки 6.100102 – Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва
Authors: А.Д. Гарькавий, О.В. Холодюк
Keywords: наскрізна програма практики
Date of publication: 2011-01-20 22:31:14
Last changes: 2011-01-20 22:46:05
Year of publication: 2007
Summary: Навчальна та виробнича практики студентів є важливою складовою частиною підготовки спеціалістів протягом всього періоду їх навчання в університеті.
Проходження студентами навчальних та виробничих практик в колективних, фермерсь¬ких та орендних господарствах, науково-виробничих об`єднаннях та інших сільськогосподарських організаціях є завершальним етапом у закріпленні отриманих знань як з загальнотехнічних так і з спеціальних дисциплінучбового плану.
Підготовлена авторами наскрізна програма є основним документом, який визначає обсяг, строки і загальний порядок проведення практичних занять студентів, вона включає: мету і завдання практичної підготовки студентів, структуру практичної підготовки, бази практики, організацію навчальних і виробничих практик, програми практик.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2702.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Видавничий відділ ВНАУ
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Холодюк Олександр Володимирович
File : 2702.pdf Size : 414725 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska