The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25873
Title: Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства україни: проблеми та перспективи
Authors: Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.
Keywords: інноваційне забезпечення, сільське господарство,інтелектуальний капітал, інститут підприємницької діяльності
Date of publication: 2020-10-12 11:34:41
Last changes: 2020-10-12 11:34:41
Year of publication: 2014
Summary: У монографії викладено результати наукових досліджень проблем інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства України з висвітленням сутності і функціональних ознак інноваційної діяльності в економіці; теоретикометодологічних аспектів формування і функціонування інтелектуального капіталу в агросфері; рольових характеристик інституту підприємницької діяльності, ринку як детермінаторів інновацій; організаційних форм упровадження інновацій; концептуальних положень інноваційного забезпечення розвитку сільського господарства.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25873.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Київ : ННЦ "ІАЕ". 2014. - 514 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25873.pdf Size : 3435294 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska