The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25869
Title: Концептуальні засади прогнозування економічних процесів за методологією "форсайт"
Authors: Шпикуляк О. Г., Ходаківська О. В.
Keywords: форсайт, прогнозування, експертне стратегічне планування, система наукових передбачень, методи та індикатори форсайту
Date of publication: 2020-10-12 11:04:34
Last changes: 2020-10-12 11:04:34
Year of publication: 2017
Summary: Розкрито зміст концепції і теоретико-методологічних основ Форсайту як креативної методології прогнозування майбутнього науково-технологічного розвитку й соціально-економічних процесів у суспільстві. Обґрунтовано, що методологія Форсайту є технологією експертного стратегічного планування, основне завдання якого полягає у передбаченні майбутнього, довгострокової перспективи науково-технологічних й соціальноекономічних перетворень. Аргументовано, що він є інноваційною системою науковотехнічних передбачень суспільно-економічного розвитку та адекватного управлінського реагування на глобальні виклики. Форсайт це методологія прогнозування, яка використовується для формування експертного уявлення про зміни в життєдіяльності людства можливі у перспективі, представлення консолідованої уяви про майбутнє. Встановлено, що методичну основу функціональних підвалин Форсайту становлять методи: Делфі; критичних технологій; панелей або цільових груп експертів. Мета практичного застосування Форсайту – комплексний довгостроковий прогноз, який вказуватиме на існуючі проблеми, ресурсну складову, перспективні тенденції розвитку національної економіки та її інноваційного забезпечення. Обґрунтовано необхідність використання Форсайт–прогнозування у дослідженнях агроекономічних процесів, що дозволяє конструктивно оцінювати виклики, які стоять перед вітчизняним аграрним сектором та передбачити можливі сценарії розвитку, що дозволить чітко окреслити стратегічні напрями державної аграрної політики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25869.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Modern Economics. - Миколаїв, 2017. - № 2. - С. 60-68.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25869.pdf Size : 529070 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska