The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25588
Title: Формування постіндустріального ринку овочевої продукції в Україні
Authors: Логоша Р. В.
Keywords: постіндустріальний ринок, універсальний ринок, теорія ринку, методологія дослідження ринку
Date of publication: 2020-09-09 09:46:14
Last changes: 2020-09-09 09:46:14
Year of publication: 2017
Summary: В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретико-методологічних
підходів та науково-практичних рекомендацій щодо формування моделі
постіндустріального ринку на прикладі ринку овочевої продукції в Україні.
Досліджено сучасний спектр основних проблем розвитку ринку овочевої продукції
в умовах трансформаційних змін. Обґрунтовано концептуальні положення,
детермінанти та критерії розвитку ринку овочевої продукції в Україні.
Для науковців, фахівців з питань управління, викладачів, аспірантів, студентів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25588.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Вінн. обл. друкарня, 2017. - 515 с. / Рек. до друку ВР ВНТУ М-ва освіти і науки України (Протокол №5 від 25 трав. 2017 р.)
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25588.pdf Size : 8915795 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska