The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2422
Title: Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму «Менеджмент організації»
Authors: Н.Р. Веселовська, О.В. Зелінська , І.В. Іонаш
Keywords:
Date of publication: 2010-12-15 12:27:08
Last changes: 2010-12-15 12:28:08
Year of publication: 2010
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «КМіТ»
містить структуру всього курсу по всіх видах робіт (лекції,
лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для
використання студентами напряму підготовки 6.030
«Менеджмент організації» спеціальності 6.030601 –
«Менеджмент підприємств та організацій».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2422.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2422.pdf Size : 545340 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska