The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 2420
Title: Штучний інтелект в економіці. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки магістрів напряму «Економіки та підприємництва»
Authors: Н.Р. Веселовська , О.В. Зелінська
Keywords:
Date of publication: 2010-12-15 12:25:36
Last changes: 2010-12-15 12:25:36
Year of publication: 2010
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «Штучний
інтелект в економіці» містить структуру всього курсу по
всіх видах робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна
робота). Призначена для використання магістрами напряму
підготовки 8.050 «Економіка та підприємництво»
спеціальностей 8.050102 – «Економічна кібернетика».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/2420.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 2420.pdf Size : 538531 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska