The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23223
Title: Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства
Authors: Машевська А. А.
Keywords: заробітна плата, облік оплати праці, правові документи, статистична звітність, фінансова звітність, податкова звітність
Date of publication: 2019-12-27 18:50:15
Last changes: 2019-12-27 18:50:15
Year of publication: 2017
Summary: У статті розглянуто сутність, економічні та соціальні умови обліку оплати
праці, визначені чинним законодавством України, узагальнено основні правові
документи, якими керуються сільськогосподарські підприємства при веденні обліку оплати праці. Проаналізовано останні зміни в законодавстві стосовно заробітної плати, її обліку та оподаткування.
Кожна галузь економіки в Україні повинна містити реальну і достовірну
інформацію про нарахування заробітної плати. В умовах ринкової економіки
відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить не тільки від результатів праці працівників, а й від ефективності діяльності виробничих підрозділів. В умовах переходу України до ринкової економіки і одночасно в умовах економічної кризи, спаду виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництва значної кількості працівників відбуваються значні зміни в організації праці та її оплати.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23223.pdf
Publication type: Статті
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2017. - № 2. - С. 93-103.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23223.pdf Size : 765468 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska