The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 23218
Title: Обліково-контрольне забезпечення прямої державної підтримки фермерських господарств
Authors: Гуцаленко Н. Г., Здирко Н. Г.
Keywords: облік, контроль, державна підтримка, бюджетне фінансування, кредитування, страхування, фермерські господарства
Date of publication: 2019-12-27 18:29:04
Last changes: 2019-12-27 18:29:04
Year of publication: 2014
Summary: У монографії узагальнено теоретичні та методичні положення і внесено практичні рекомендації з удосконалення обліку та контролю прямої державної підтримки фермерських господарств в сучасних умовах господарювання.
Монографія призначена керівництву та спеціалістам бухгалтерської служби сільськогосподарських підприємств (в т.ч. фермерських господарств), науковцям, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/23218.pdf
Publication type: Монографії
Publication: монографія. – Вінниця : ВНАУ, 2014. - 190 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 23218.pdf Size : 2105019 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska