The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 22614
Title: Методологічні аспекти формування аграрного ринку
Authors: Прилуцький А. М.
Keywords: формування, аграрного ринку
Date of publication: 2019-12-10 15:54:36
Last changes: 2019-12-10 15:54:36
Year of publication: 2012
Summary: Підвищення уваги дослідників до про­блем формування аграрного ринку зумовле­
не, на наш погляд, двома обставинами: 1) загостренням проблеми забезпечення населення продукцією сільськогосподарського виробництва, активізацією пошуків альтернативних джерел енергії, одним з яких сталобіопаливо; 2) суттєвими змінами у поведінці.
основних суб`єктів аграрного ринку, зру­
шеннями у взаємодії попиту, пропозиції та
ціни.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/22614.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка АПК. - 2012. - № 2. - С. 152-158.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 22614.pdf Size : 407915 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska