The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20949
Title: Сіноворушилка (Пат. на винахід № 119605)
Authors: Кондратюк Д. Г., Холодюк О. В., Григоришен В. М.
Keywords: сіноворушилка, ротор, розпилювачі, пружинні зуби, хімічний препарат
Date of publication: 2019-08-01 08:25:43
Last changes: 2019-08-01 08:25:43
Year of publication: 2017
Summary: Винахід відноситься до сільськогосподарської техніки, зокрема до машин, призначених для заготівлі сіна і сінажу. Винахід, що пропонується, спрямований на підвищення якості сіна завдяки більш рівномірного обробітку трави хімічними препаратами. Поставлена задача досягається тим, що у відомій конструкції сіноворушилки, яка містить ротор, по периметру якого, співвісно з ним, закріплена ємкість з рідким хімічним препаратом, пустотілі пружинні зуби, кінці яких перфоровані, кожна пара пружинних зубів сполучена з ємкістю і наділена запірно-регулювальним пристроєм для подачі препарату, згідно винаходу, сіноворушилка обладнана додатковими робочими органами для внесення хімічного препарату, кількість яких рівна кількості пружинних зубів, кожен додатковий робочий орган закріплений на роторі вище пружинних зубів і зміщений відносно них в напрямку обертання ротора. Додатковий робочий орган виконано у вигляді штанги з розпилювачами, сполученої з запірно-регулюючим пристроєм пружинних зубів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20949.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 119605 UA, МПК A01D 78/10. - № a 2017 11251 ; заявл. 17.11.2017 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 17. - 5 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20949.pdf Size : 1137663 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska