The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20933
Title: Різальний апарат (Пат. на винахід № 55905)
Authors: Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І.
Keywords: різальний апарат, подрібнення, багатоплощине різання, ковзання, кут защемлення
Date of publication: 2019-07-12 13:59:05
Last changes: 2019-07-12 13:59:05
Year of publication: 2003
Summary: Об’єкт винаходу: різальний апарат; Галузь застосування: сільськогосподарське машинобудування , а саме, до машин для заготівлі рослинної маси; Суть винаходу: ножі виконані дисковими, піддон формуючого каналу розташований над живильним бітером, а батареї ножів встановлені над піддоном, не менше ніж в три ряди вздовж піддона, причому кожна батарея індивідуально підпружинена. Завдяки цьому збільшується кут охоплення бітера піддоном і виникає можливість встановлення кількох рядів дискових батарей, що дозволяє змінювати степінь подрібнення рослинної маси; Технічний результат: можливість встановлення кількох рядів дискових батарей. Покращується доступ до батареї ножів для їх заточування, поліпшуються умови обслуговування різального апарату. 2 іл.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20933.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 55905 UA, МПК Ф01В 43/08. - № 2002076024 ; заявл. 19.07.2002 ; опубл. 15.04.2003, Бюл. № 4. - 7 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20933.pdf Size : 108686 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska