The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20932
Title: Різальний апарат (Пат. на винахід № 53287)
Authors: Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф., Логвин О. І., Гарькавий А. Д., Шумський М. В.
Keywords: різальний апарат, подрібнення, багатоплощине різання, ковзання, кут защемлення
Date of publication: 2019-07-12 13:54:06
Last changes: 2019-07-12 13:54:06
Year of publication: 2003
Summary: Об’єкт винаходу: різальний апарат; Галузь застосування: сільськогосподарське машинобудування , а саме до машин для заготівлі рослинної маси; Суть винаходу: ножі апарата виконані дисковими, зібрані в батарею і мають привід, причому пальці бітера виконані таким чином, що форма робочої кромки пальців із лезом ножа утворює кут защемлення (), що менший або рівний сумі кутів тертя матеріалу по лезі ножа і робочій кромці пальця бітера. Внаслідок цього зменшується зусилля різання, тертя матеріалу по робочій поверхні ножів, які зумовлюють зниження енергомісткості подрібнення рослинної маси та підвищення його продуктивності; Технічний результат: зменшення енергомісткості подрібнення рослинної маси та підвищення продуктивності роботи різального апарату. 4 іл.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20932.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 53287 UA, МПК A01D 34/00. - № a 2002043262 ; заявл. 19.04.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. - 4 с. : кр
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20932.pdf Size : 109723 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska