The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 20677
Title: Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
Authors: Грищук Н. В.
Keywords: фінансове забезпечення, інвестування, кредитування, кредитна кооперація, фінансові інструменти, сільське господарство
Date of publication: 2019-06-12 15:08:55
Last changes: 2019-06-12 15:08:55
Year of publication: 2018
Summary: У статті розглянуто фінансове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, розкрито джерела формування фінансових ресурсів та причини незадовільного інвестиційного клімату в аграрній сфері. Визначено, що застосування дієвих фінансових інструментів забезпечує інноваційний розвиток сільськогосподарських підприємств. Підкреслено, що розвиток кредитної кооперації є активною складовою фінансового механізму інноваційного розвитку аграрного сектору економіки. Обґрунтовано важливість форвардних контрактів як одного із найдинамічніших способів залучення фінансових ресурсів та розвитку сільських територій України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/20677.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2018. - Вип. 290. - 8 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 20677.docx Size : 94914 byte Format : Text file docx Access : For all

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska