The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1973
Title: Системи технологій. Методичн і вказівки для виконання практичних робіт студентами напряму 6050 «Менеджмент»
Authors: Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2010-10-25 17:51:14
Last changes: 2010-11-23 09:11:12
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки з дисципліни «Системи технологій» містять
завдання для практичних робіт, які призначенні для одержання студе-
нтами потрібного рівня знань та вмінь самостійно працювати на ПК в
середовищі Microsoft Excel для створення електронних таблиць пред-
метної області. Тому запропоновані практичні роботи з дисципліни ці-
лком відображають особливості та характер економічної інформації
АПК і розроблені для студентів напряму 6050 «Менеджмент».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1973.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1973.pdf Size : 1240901 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska