The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19430
Title: Спосіб вирощування гороху посівного (Пат. на корисну модель № 121391)
Authors: Телекало Н. В.
Keywords: горох посівний, врожайність
Date of publication: 2019-02-07 08:49:44
Last changes: 2019-02-07 08:49:44
Year of publication: 2017
Summary: Спосіб вирощування гороху посівного, що включає передпосівну обробку насіння та проведення позакореневих підживлень, який відрізняється тим, що передпосівну обробку насіння проводять комплексом біопрепаратів Поліміксобактерином (150 мл) та Ризогуміном (300 г) в поєднанні з препаратом Вітавакс 200 ФФ (2,5 л/т), після чого у період вегетації гороху посівного на фоні основного удобрення ^ 5РаоКао проводять позакореневі підживлення водорозчинними добривами, зокрема: у фазах бутонізації та утворення зелених
бобів - КОДА Фол 7-21-7 (2 л/га), а у фазі наливу насіння - КОДА Комплекс (1 л/га).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19430.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 121391 UA, МПК A01G 1/00. - № u 2017 02974 ; заявл. 29.03.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 3 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19430.pdf Size : 190781 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska