The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19283
Title: Стан водного середовища та кормової бази Сандракського водосховища
Authors: Зотько М.О.
Keywords: водне середовище, кормова база, Сандракське водосховищн
Date of publication: 2019-02-04 09:54:48
Last changes: 2019-02-04 09:54:48
Year of publication: 2017
Summary: В результаті проведених досліджень встановлено, що активна реакція води
водосховища (рН) і кількість розчиненого кисню знаходяться в межах норми, а показники останнього є досить високими. Аналіз гідрохімічних показників показує, що вода водосховища відповідає рибогосподарським нормативам та є придатною для вирощування риби. Середня чисельність та біомаса водоростей складала 9391 тис. кл/л та 4,120 г/м 3. Домінуюча роль в біомасі фітопланктону належала евгленовим водоростям - 1,564 г/м 3. Зоопланктон характеризувався доволі якісним багатством – в його складі зареєстровано 32 види. Їх число змінюється в межах – від 27 до 30, що свідчить про велику
фауністичну подібність зоопланктону на всій акваторії водосховища.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19283.pdf
Publication type: Статті
Publication: Аграрна наука та харчові технології. - 2017. - Вип. 2 (96). - С. 278-285.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19283.pdf Size : 506901 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska