The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1925
Title: Методичні вказівки з дисципліни «Стандартизація, сертифікація і управління якості продукції рослинництва» до виконання лабораторно-практичних занять для студентів агрономічного факультету за спеціальністю 6.130.102 – «Агрономія»
Authors: Вдовенком С.А., Несторовою Т.В., Чередниченко Л.І
Keywords:
Date of publication: 2010-10-25 09:27:17
Last changes: 2010-11-23 09:17:33
Year of publication: 2007
Summary: Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри плодівництва,
овочівництва, технології зберігання та переробки продукції рослинництва
(протокол № 2 від 26 вересня 2006 року)
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1925.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1925.pdf Size : 862786 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska