The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18775
Title: Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку на основі якісного підходу
Authors: Плахтій Т. Ф.
Keywords: якісний підхід, якість облікової інформації, менеджмент якості обліку, якісні характеристики фінансової інформації, концепція ощадливого виробництва, оцінка якості фінансової звітності, кваліметрія
Date of publication: 2018-12-14 10:33:53
Last changes: 2018-12-14 10:33:53
Year of publication: 2017
Summary: В монографії досліджено існуючі проблеми та сформульовано перспективи застосування якісного підходу в розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку. Розкрито розуміння сутності якості як філософської та економічної категорії та обґрунтовано її види в контексті облікової проблематики. Розроблено теоретичні аспекти оцінки якості облікової інформації. Запропоновано шляхи розвитку теорії і методології регулювання національної системи бухгалтерського обліку та удосконалено теоретико-методичні аспекти організації обліку в напрямі забезпечення якості фінансової звітності підприємства. На основі аналізу існуючих моделей оцінки якості облікової інформації та використання кваліметричного інструментарію розроблено методику оцінки якості фінансової звітності підприємства.
Видання призначене для докторантів, аспірантів, магістрантів, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та світі.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18775.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Житомир : БукДрук, 2017. - 304 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18775.pdf Size : 2960893 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska