The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18425
Title: Спосіб сівби редьки олійної для формування кормових і насінницьких її посівів в єдиному технологічному циклі (Пат. на корисну модель № 119371)
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: редька олійна, спосіб сівби
Date of publication: 2018-12-04 16:54:19
Last changes: 2018-12-04 16:54:19
Year of publication: 2017
Summary: Спосіб сівби редьки олійної включає передпосівний обробіток ґрунту, підготовку насіння до сівби, сівбу насіння в оптимальні строки в розпушений ґрунт. Сіють з міжряддями 30 см за норми висіву 1,5 млн шт./га схожих насінин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18425.pdf
Publication type: Патенти на корисну модель видані в Україні
Publication: Пат. 119371 UA, МПК A01B 79/02. - № u 2017 02895 ; заявл. 27.03.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. - 2 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18425.pdf Size : 155656 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska