The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1699
Title: Системи технологій. Мет одичн і вказівки для виконання практичних робіт студентами напряму 6050 "Менеджмент"
Authors: Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Юрчук Н.П
Keywords:
Date of publication: 2010-09-06 15:49:30
Last changes: 2010-09-06 15:49:30
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки з дисципліни «Системи технологій» містять завдання для практичних робіт, які призначенні для одержання студентами потрібного рівня знань та вмінь самостійно працювати на ПК в середовищі Microsoft Excel для створення електронних таблиць предметної області. Тому запропоновані практичні роботи з дисципліни цілком відображають особливості та характер економічної інформації АПК і розроблені для студентів напряму 6050 «Менеджмент».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1699.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1699.pdf Size : 1096365 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska