The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1697
Title: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Дослідження операцій в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної та заочної форм навчання аграрних вищих навчальних закладів освіти
Authors: Коляденко С.В., Черняк Н.І., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2010-09-06 15:44:04
Last changes: 2010-11-29 14:15:28
Year of publication: 2010
Summary: Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Дослідження
операцій в економіці» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
денної та заочної форм навчання аграрних вищих навчальних закладів освіти./

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1697.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1697.pdf Size : 434194 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska