The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16946
Title: Трансформаційні процеси в діяльності овочепереробних підприємств в Україні
Authors: Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Ільченко І. І.
Keywords: овочі, тепличні комбінати, овочепереробні підприємства, ринок овочевої продукції, галузь овочівництва
Date of publication: 2018-08-10 12:37:15
Last changes: 2018-08-10 12:37:15
Year of publication: 2017
Summary: У статті проведено аналіз трансформаційних процесів у діяльності вітчизняних овочепереробних підприємств у сучасних умовах ринкової економіки. Визначено і досліджено особливості функціонування овочепереробних підприємств в Україні та проблеми у їх діяльності. Визначено і проведено аналіз результатів господарської діяльності вітчизняними овочепереробними підприємствами в процесі трансформації економічної системи з урахуванням вітчизняних особливостей і тенденцій розвитку овочепродуктового підкомплексу України. За результатами аналізу виробничих потужностей найбільших овочепереробних підприємств України досліджено особливості їх функціонування в сучасних умовах ринку. Обґрунтовано засади формування цін на овочі овочепереробними підприємствами та визначено фактори впливу на неї. Проведено аналіз товарної структури експортно-імпортної діяльності продуктами переробки овочів. Запропоновано напрями подальшого розвитку овочепереробної галузі України.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16946.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Розвиток економіки України: трансформації та інновації : у 2 т. : колективна моногр. / за ред. О. Л. Гальцевої. - Запоріжжя : Гельветика, 2017. - Т. 1. - (324 с.). - С. 203-219.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16946.pdf Size : 484010 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska