The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16923
Title: Трудові ресурси агросфери в умовах інтеграційного розвитку
Authors: Германюк Н. В.
Keywords: трудові ресурси, мотивація, агросфера, інтеграційний розвиток
Date of publication: 2018-08-08 16:25:57
Last changes: 2018-08-08 16:25:57
Year of publication: 2017
Summary: У монографії досліджено сучасний стан кадрів підприємств у трансформаційних умовах соціально-економічного розвитку. Визначено, що в процесі інтеграції бізнес-структур країн Вишеградської четвірки та України актуальною є проблема матеріальної мотивації персоналу в цілому. Розроблено підхід стосовно поліпшення рівня зайнятості сільського населення, зацікавленості робітників в ефективній праці, що реалізується шляхом ефективного стимулювання. Виявлено необхідність формування здорової конкуренції між працівниками у внутрішньому середовищі. Розглянуто деякі інноваційні напрями та відповідний механізм реалізації сучасної кадрової політики підприємств аграрної галузі. Запропонована методика розрахунків матеріального заохочення людських ресурсів на прикладі СТОВ «Промінь» за рівнем освіти, стажем роботи, фактично відпрацьованим часом і складністю роботи, яка висвітлює рейтинг окремого працівника та обсяг винагороди. З`ясовано, що пошук ефективних способів управління стимулюванням за прозорими принципами є найбільш оптимальним напрямом забезпечення активізації використання трудового потенціалу. Поряд із цим доцільними є застосування досвіду успішних європейських держав, а також подальша співпраця між країнами Вишеградської четвірки та Україною.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16923.pdf
Publication type: Монографії видані за кордоном
Publication: The Visegrád Four - Ukrainian dimension. Integration - step by step: Collective monograph / under the editorship of T. Derkach, Doctor of of Economic Sciences, Associate Professor. - Riga, Latvia : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. - P. 234-246.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16923.pdf Size : 1003025 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska