The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 16921
Title: Теоретичні і методичні основи полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі
Authors: Кравець Р. А.
Keywords: майбутні фахівці аграрної галузі, професійна підготовка, культура, полікультурна освіта, полікультурна компетентність, методологічні підходи, педагогічні умови, педагогічна технологія, концепція, модель
Date of publication: 2018-08-08 16:05:01
Last changes: 2018-08-08 16:05:01
Year of publication: 2017
Summary: У монографії здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури та
останніх досліджень з проблеми формування полікультурної компетентності
майбутніх фахівців аграрної галузі в навчальному середовищі аграрного ВНЗ.
Викладено теоретичні та методичні засади професійної діяльності майбутніх
фахівців аграрної галузі. Запропоновано авторську педагогічну технологію
формування полікультурної компетентності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/16921.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця : Планер, 2017. - 434 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ М-во освіти і науки України (Протокол № 1 від 30 серп. 2017 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 16921.pdf Size : 4082524 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska