The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1595
Title: Контролінг. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент»
Authors: Качуровський В.Є.
Keywords:
Date of publication: 2010-07-05 15:28:57
Last changes: 2010-12-02 10:46:49
Year of publication: 2010
Summary: Опорний конспект лекцій присвячений «Контролінгу» - сучасній
концепції управління діяльністю підприємства, координуючій та інтегруючій
намагання різних служб та підрозділів на досягнення поставлених цілей.
Велику увагу приділяється управлінню прибутком підприємства, а також
способам запобігання банкрутства та кризових ситуацій. Розглянутий увесь
комплекс питань, пов’язаних з процесом реалізації цілей підприємства:
планування, розробка бюджетів, управлінський облік, аналіз і контроль
відхилень фактичних результатів діяльності від планових, знаходження
оптимальних управлінських рішень.
Опорний конспект лекцій призначений для студентів денної та заочної
форми навчання напрямку підготовки 0502 « Менеджмент»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1595.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1595.pdf Size : 3202713 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska