The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1587
Title: Прикладні задачі моделювання економічних процесів. Тимчасова навчальна програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6050 «Економічна кібернетика»
Authors: Коляденко С.В., Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Бахарєва Я.В
Keywords:
Date of publication: 2010-07-05 15:08:37
Last changes: 2010-07-05 15:08:37
Year of publication: 2010
Summary: Тимчасова навчальна програма дисципліни «ПЗМЕП»
містить структуру всього курсу по всіх видах робіт (лекції,
лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для
використання студентами напряму підготовки 6.050
«Економіка та підприємництво» спеціальностей 6.050100 –
«Економічна кібернетика».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1587.pdf
Publication type: Тимчасові програми
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Гуцол В.В.
File : 1587.pdf Size : 364080 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska