The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 15837
Title: Додатні оператори класу В та їхні комбінації
Authors: Найко Д. А.
Keywords: оператори класу В, многочлени Бернштейна
Date of publication: 2018-05-05 09:08:51
Last changes: 2018-05-05 09:08:51
Year of publication: 2017
Summary: В монографії розглядається клас лінійних додатних апроксимаційних операторів, введених Ю. І. Волковим. Розв’язуються задачі поліпшення збіжності операторів цього класу. Для деяких комбінацій цих операторів (типу комбінацій Бутцера, Бернштейна, Фельбеккера, q-поліномів Бернштейна та ін.) встановлюються асимптотичні рівності типу теореми Вороновської. Доводяться прямі та обернені теореми наближення функцій. Основні результати роботи мають багатовимірні узагальнення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/15837.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Вінниця: ВНАУ, 2017. − 150 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 15837.pdf Size : 242577 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska