The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14796
Title: Генетика. Методичні вказівки для виконання практичних робіт студентами агрономічного факультету денної форми навчання галузь знань: 20 «аграрні науки та продовольство», спеціальність: 205«лісове господарство»
Authors: Мамалига В.С., Ватаманюк О.В.
Keywords: генетика, иетодичні вказівки, практичне заняття
Date of publication: 2017-11-29 11:13:13
Last changes: 2017-11-29 11:13:13
Year of publication: 2017
Summary: Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану та робочої програми з навчальної дисципліни «Генетика», рекомендовано для студентів денної форми навчання агрономічного факультету галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 205 «Лісове господарство» ОКР «Бакалавр».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14796.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 14796.PDF Size : 607256 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska