The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1476
Title: Вища математика. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напряму 0708 "Екологія"
Authors: Левчук О. В.
Keywords:
Date of publication: 2010-06-01 23:08:43
Last changes: 2010-12-03 11:14:49
Year of publication: 2009
Summary: Посібник призначено для самостійної роботи студентів та її контролю. В ньому містяться короткі теоретичні відомості, приклади розв’язування типових задач та індивідуальні варіанти розрахунково-графічних завдань з розділів "Лінійна та векторна алгебра", "Аналітична геометрія", "Математичний аналіз", "Ряди". Для студентів аграрних ВНЗ денної та заочної форм навчання, агрономічного
факультету напряму 0708 – "Екологія".

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1476.pdf
Publication type: Навчальні посібники
Publication: РВВ ВДАУ, 2009. – 144 с.
In the collections : Навчальні посібники/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Левчук Олена Володимирівна
File : 1476.pdf Size : 815523 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska