The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14617
Title: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни для студентів факультету економіки та підприємництва, напряму підготовки 6.140103 «Туризм», 6.140101 «Готельно – ресторанна справа», денної форми
Authors: Ставська Ю.В.
Keywords: менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт
Date of publication: 2017-11-29 11:25:35
Last changes: 2017-11-29 11:25:35
Year of publication: 2017
Summary: Методичні вказівки підготовлені у відповідності до навчальної програми з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Наведено перелік тем, винесених для розгляду на практичних заняттях та перелік питань, які необхідно розглянути по кожній темі. Для розв’язання та обговорення наведено приклади ситуаційних завдань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14617.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14617.pdf Size : 780951 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska