The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14399
Title: No-till технології. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 6.090101 “Агрономія”
Authors: Цицюра Я. Г.
Keywords: системи технологій. обробіток грунту, ноутілл технології
Date of publication: 2017-09-27 10:00:00
Last changes: 2017-09-27 10:00:00
Year of publication: 2017
Summary: Методична розробка спрямована на надання теоретичної допомоги студентам агрономічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 201 “Агрономія” освітнього ступеня “Магістр” під час вивчення курсу “Нормативна і експертна оцінка земель”. Містить теоретичний матеріал тем лекцій.
При підготовці курсу лекцій використано окремий текстовий матеріал рекомендованих нормативно-правових літературних джерел представлених у списку рекомендованої літератури.
Рекомендації орієнтовано на активізацію виконавчого етапу навчальної діяльності студентів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14399.pdf
Publication type: Конспекти лекцій
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14399.pdf Size : 6017424 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska