The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14238
Title: Оптимізація управління платоспроможністю в системі фінансової безпеки підприємства
Authors: Орищак Руслан Романович
Keywords: оптимізація, платоспроможність, фінансова безпека підприємств, управління платоспроможністю, модель, фінансові ресурси, ліквідні активи.
Date of publication: 2017-09-10 10:17:16
Last changes: 2017-09-10 10:17:16
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти платоспроможності підприємств в системі фінансової безпеки підприємств, а саме досліджено економічну сутність платоспроможності як складової фінансової безпеки підприємств, сутнісну характеристика фінансової безпеки підприємства та особливості оцінки платоспроможності підприємств в системі фінансово-економічної безпеки.
У другому розділі охарактеризовано організаційно-правовий стан ПрАТ «Вiнницьке спецiалiзоване пiдприємство «Ремтехсiльмаш», здійснено діагностику фінансово-економічного стану ПрАТ «Вiнницьке спецiалiзоване пiдприємство «Ремтехсiльмаш» та проаналізовано платоспроможність ПрАТ «Вiнницьке спецiалiзоване пiдприємство «Ремтехсiльмаш».
Третій розділ досліджує особливості удосконалення механізму управління політикою платоспроможності підприємства, забезпечення платоспроможності підприємства як інструменту його фінансової безпеки, підвищення платоспроможності шляхом оптимізації обсягу та структури оборотних активів ПрАТ «Вiнницьке спецiалiзоване пiдприємство «Ремтехсiльмаш».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14238.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14238.pdf Size : 5288761 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska