The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14175
Title: Удосконалення технологічного процесу вирощування гороху в умовах дослідного господарства Ладижинського коледжу ВНАУ з модернізацією оприскувача ОПВ-2000
Authors: Довбуш Євгеній Олександрович
Keywords: горох, технологія, обприскувач ОПВ-2000, посівний агрегат, захист рослин, ґрунт, поле.
Date of publication: 2017-09-06 10:27:07
Last changes: 2017-09-06 10:27:07
Year of publication: 2017
Summary: Пояснювальна записка складається із вступу, 6 розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури і додатків.
В першому розділі роботи подана коротка виробнича характеристика господарства з описанням природно - кліматичних умов.
Описана пропонована технологія вирощування та збирання гороху за прогресивною технологією.
Розроблено конструктивну схему модернізації обприскувача ОПВ-2000 і виконані потрібні креслення, проведено розрахунок основних технічних та технологічних параметрів процесу.
В роботі описано доцільність втілення даної розробки, її переваги над існуючими машинами, проведено аналіз існуючих способів для обробки посівів.
Розроблені заходи поз охороні праці при вирощуванні гороху в умовах даного господарства та проаналізована оцінка стійкості МТП і ПЕК до впливу фактрів при надзвичайних ситуаціях.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14175.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14175.pdf Size : 912300 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska