The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14162
Title: Механізація виробничих процесів свиноферми на 1000 голів з розробкою роздавача рідких кормів
Authors: Нагорняк Валентин Вікторович
Keywords: Ферма, свинарство, годывля , самохідний кормороздавач, рідкі корми, кормонасос.
Date of publication: 2017-09-05 16:00:35
Last changes: 2017-09-05 16:00:35
Year of publication: 2017
Summary: В проекті детально проведено аналіз кормороздавачів, доводиться необхідність впровадження передових технологій, застосування менш енергоємних і металоємних машин при виробництві продукції тваринництва.
Розроблено конструктивну схему малогабаритного кормороздавача і виконані потрібні креслення, виконано розрахунок основних технічних та технологічних параметрів.
В роботі описано доцільність втілення даної розробки, її переваги над існуючими машинами, проведено аналіз існуючих способів роздавання кормів.
Розроблені заходи по охороні праці при роботі в тваринницьких приміщеннях, та проведене економічне обґрунтовування проекту та доведена доцільність його впровадження.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14162.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14162.pdf Size : 766584 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska