The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14161
Title: Оптимізація стратегій розвитку банківської установи
Authors: Терепа Анна Михайлівна
Keywords: стратегія, банківська стратегія, стратегія розвитку банку, оптимізаційні моделі, стратегічне управління, управління активами і пасивами банку, оптимізація стратегії, модель
Date of publication: 2017-09-05 15:55:23
Last changes: 2017-09-05 15:55:23
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні засади стратегічного розвитку банківських установ, а саме досліджено сутність банківського стратегічного управління, підходи до класифікації стратегій комерційних банків в рамках стратегічного менеджменту та особливості формування стратегічного управління у банківських установах.
У другому розділі охарактеризовано організаційно-правовий стан АТ «ПроКредитБанк», здійснено діагностику фінансово-економічного стану АТ «ПроКредитБанк» та оцінено рівень капіталізації АТ «ПроКредитБанк» в умовах стратегічного управління.
Третій розділ досліджує Стратегії управління прибутковістю АТ «ПроКредитБанк». Розкрито особливості формування стратегій управління активами і пасивами банківської установи та напрями їх оптимізації та розроблено оптимізаційну модель кредитної та депозитної діяльності АТ «ПроКредитБанк».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14161.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14161.pdf Size : 9871692 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska