The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14081
Title: Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів плуга загального призначення
Authors: Перепелиця Олександр Володимирович
Keywords: Плуг, конструкція, параметри, грунт, тяговий опір
Date of publication: 2017-09-01 12:04:41
Last changes: 2017-09-01 12:04:41
Year of publication: 2017
Summary: Метою роботи є зниження енерговитрат основного обробітку ґрунту використанням комбінованого робочого органу плуга загального призначення.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні задачі досліджень:
- обґрунтовано і розроблено конструкцію комбінованого робочого органу плуга загального призначення, що забезпечує зниження енерговитрат під час виконання основного обробітку ґрунту.
- виконані теоретичні дослідження по обґрунтуванню основних технологічних параметрів і тягового опору розрихлювача комбінованого робочого органу плуга загального призначення.
- проведено дослідження в лабораторних умовах за оцінкою впливу основних технологічних параметрів розрихлювача комбінованого робочого органу плуга загального призначення на його тяговий опір.
- виконано в польових умовах порівняльну оцінку агротехнічних і енерготехнічних показників плугів з серійними і експериментальними робочими органами;
- визначено техніко-економічну ефективність запропонованого плуга загального призначення.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14081.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14081.pdf Size : 3687702 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska