The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14074
Title: Механізація виробничих процесів на молочно-товарній фермі в умовах ДП ДГ «Бохоницьке» з удосконаленням конструкції кормороздавача
Authors: Плохий Андрій Петрович
Keywords: технологічні лінії, кормоцех, корми, кормороздавач
Date of publication: 2017-09-01 11:02:26
Last changes: 2017-09-01 11:02:26
Year of publication: 2017
Summary: У даному дипломному проекті наведена коротка характеристика ДП ДГ «Бохоницьке», дано критичний аналіз його господарської діяльності за останні три роки і запропоновано заходи по вдосконаленню технологічних процесів на молочно-товарній фермі.
В технологічному розділі розроблено та обґрунтовано проект механізації виробничих процесів, проведений розрахунок технологічних ліній кормоцеху, зокрема лінії роздавання кормів. Розраховано і підібрано необхідне обладнання.
В проекті проведено аналіз особливостей конструктивно-технологічних схем технічних засобів для роздавання кормів на молочно-товарних фермах.
В конструкторській частині удосконалено технологічний процес та конструкцію мобільного кормороздавача, виконано необхідні технологічні та інженерні розрахунки проектної машини.
В п’ятому розділі описані заходи по охороні праці та захисту населення при надзвичайних ситуаціях на об`єктах господарства.
В шостому розділі описані запропоновані заходи по охороні навколишнього середовища на проектній молочно-товарній фермі.
Сьомий розділ містить розрахунки по економічному обґрунтуванню запропонованих змін, розрахована ефективність капітальних вкладень.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14074.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14074.pdf Size : 1041727 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska