The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14034
Title: Удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату під сівбу цукрових буряків в умовах ДП ДГ «Бохоницьке», с. Бохоники Вінницького району
Authors: Фурса Євгеній Віталійович
Keywords: Цукрові буряки, сівба, обробіток грунту, агрегат
Date of publication: 2017-08-31 10:30:09
Last changes: 2017-08-31 10:30:09
Year of publication: 2017
Summary: Дипломний проект містить 86 аркушів машинописного тексту
розрахунково-пояснювальної записки формату А-4, що містить 77 формул, 14
таблиць, 8 рисунків, 25 використаних літературних джерел і 9 аркушів формату
А-1 графічної частини.
У дипломному проекті проведений аналіз стану господарської діяльності
ДП ДГ «Бохоницьке», с. Бохоники Вінницького району та запропоновано
удосконалення конструкції комбінованого ґрунтообробного агрегату для
поверхневого обробки ґрунту під сівбу цукрових буряків.
З цією метою в дипломному проекті проведений аналіз стану справ в
умовах господарства: способам підготовки ґрунту в цих умовах, ґрунтово-кліматичним умовам, умовам складання комбінованих ґрунтообробних машин.
Для цього виконані необхідні технологічні розрахунки, а саме: методики вибору
та обґрунтування технічного рішення голчастого робочого органу та
завантаження вибраної конструктивно-технологічної схеми комбінованого
ґрунтообробного агрегату.
В проекті проаналізовані усі можливі небезпеки, які можуть виникнути при
технологічному процесі використання комбінованого агрегату, розроблено
заходи з охорони праці та для умов ДП ДГ «Бохоницьке».
Визначено економічний ефект, що досягається від використання
розробленої машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14034.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14034.pdf Size : 1543043 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska