The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 14009
Title: Механізація виробничих процесів молочно-товарної ферми з удосконаленням подрібнювача грубих кормів
Authors: Зелениця Ярослав Олександрович
Keywords: Конструкція, подрібнювач, процес, технологія, ферма, солома, сіно
Date of publication: 2017-08-30 10:52:20
Last changes: 2017-08-30 10:52:20
Year of publication: 2017
Summary: У даному дипломному проекті наведена коротка характеристика
СФГ «Лоза» с. Лозівка Козятинського району, дано критичний аналіз його господарської діяльності за останні три роки і запропоновано заходи по вдосконаленню технологічних процесів на молочно-товарній фермі.
В технологічному розділі розроблено та обґрунтовано проект механізації виробничих процесів, проведений розрахунок технологічних ліній кормоцеху, зокрема лінії приготування кормів. Розраховано і підібрано необхідне обладнання.
В проекті проведено аналіз особливостей конструктивно-технологічних схем технічних засобів для подрібнення кормів на молочно-товарних фермах.
В конструкторській частині удосконалено технологічний процес та конструкцію подрібнювача грубих кормів, виконано необхідні технологічні та інженерні розрахунки проектної машини.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/14009.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 14009.pdf Size : 1287085 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska