The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13985
Title: Розробка та обґрунтування параметрів завантажувача спресованих рулонів соломистих матеріалів в умовах ПрАТ ПК «Поділля», с. Вербка Крижопільського району Вінницької області
Authors: Городенський Василь Михайлович
Keywords: Гарпун, навантажевач, рулон, солома.
Date of publication: 2017-08-29 13:51:38
Last changes: 2017-08-29 13:51:38
Year of publication: 2017
Summary: Дипломний проект містить 87 аркушів машинописного тексту
розрахунково-пояснювальної записки формату А-4, що містить 64 формул,
7 рисунків, 28 використаних літературних джерел і 9 аркушів формату А-1
графічної частини.
В дипломному проекті наведена документація на розробку конструкції
завантажувача спресованих рулонів соломистих матеріалів в ПрАТ ПК
«Поділля», с. Вербка Крижопільського району Вінницької області.
На основі вихідних даних для проектування завантажувача спресованих
рулонів соломистих матеріалів сформульовано вимоги технічного завдання,
визначені вихідні дані до проектування, проведено обґрунтування параметрів
завантажувача спресованих рулонів та гарпуна, побудована функціональна,
гідравлічна і принципові схеми завантажувача спресованих рулонів соломистих
матеріалів.
Розроблена конструкція збірних одиниць і деталей гарпуна.
Розглянуто питання організації робіт та експлуатації з використанням
завантажувача спресованих рулонів та питання охорони праці та надзвичайних
ситуацій.
Визначено річний економічний ефект від впровадження у виробництво
розробленого завантажувача спресованих рулонів соломистих матеріалів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13985.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13985.pdf Size : 1816294 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska