The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13881
Title: ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ
Authors: Нікуліна Юлія Сергіївна
Keywords: оптимізація, операційний ризик банку, оптимізаційні методи і моделі, ризик, управління ризиками, оптимізація операційного ризику
Date of publication: 2017-08-22 13:40:25
Last changes: 2017-08-22 13:40:25
Year of publication: 2017
Summary: У першому розділі розглянуто теоретико-методичні засади управління операційними ризиками банку, зокрема сутність операційного ризику як об`єкту моделювання, досліджено систему управління операційними ризиками банку та методи управління операційними ризиками банківської установи.
У другому розділі діагностовано організаційно-економічний стан АТ «ОТП Банк», розглянуто організаційне забезпечення управління банківського ризик-менеджменту і політики управління ризиками АТ «ОТП Банк».
У третьому розділі розглянуто інформаційну безпеку банку в системі управління операційним ризиком, розкрито питання використання методів штучного інтелекту при оцінці ризиків, здійснено оптимізацію операційного ризику АТ «ОТП Банк» на основі методів стохастичного моделювання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13881.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13881.pdf Size : 1871028 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska