The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13751
Title: Розвиток та регулювання конкурентоспроможного виробництва біопалив
Authors: Климчук О. В.
Keywords: виробництво біопалива, державне регулювання, енергетична політика
Date of publication: 2017-05-31 15:11:52
Last changes: 2017-05-31 15:11:52
Year of publication: 2017
Summary: В монографії висвітлено питання оптимізаційних напрямків використання енергетичних ресурсів, економіко-екологічних і нормативно-правових аспектів розвитку виробництва біопалив та пріоритетних засад формування і механізмів регулювання біопаливної індустрії на світовому рівні та в Україні зокрема. Сформульовано концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні, функціональність інноваційного забезпечення у становленні біопаливного виробництва та дієвість кластерних підходів у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив в умовах розвитку ринкових відносин. Здійснено аналіз національного енергоспоживання та ефективності виробництва різних видів біопалив на регіональному рівні та в розрізі природно-економічних районів України. Розглянуто специфіку створення сировинної бази для формування конкурентоспроможного виробництва біопалив та розроблено стратегічні принципи становлення й розвитку біопаливної індустрії в Україні. Монографія розрахована на наукових працівників та фахівців у галузі економіки, організації управління агропромисловим комплексом, паливно-енергетичним комплексом, спеціалістів біопаливної індустрії, викладачів, аспірантів та студентів вищих аграрних навчальних закладів.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13751.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2017. - 372 с. / Рек. до друку ВР ВНАУ (Протокол № 13 від 30 черв. 2017 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13751.pdf Size : 3063597 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska