The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13742
Title: Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств апк (за матеріалами тов "тульчинм'ясо")
Authors: Сідак С.О.
Keywords: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ, МАРКЕТИНГОВА СЛУЖБА, ПІДПРИЄМСТВО, МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ
Date of publication: 2017-08-08 11:18:44
Last changes: 2017-08-08 11:18:44
Year of publication: 2017
Summary: Предметом дослідження даної дипломної роботи є багатогранне вивчення діяльності підприємства, конкурентоспроможності його продукції та надання пропозицій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства.
Об`єктом дослідження є діяльність ТОВ "Тульчинм`ясо щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції ".
Метою даної дипломної роботи є дослідження теоретичних основ конкуренції та конкурентоспроможності підприємства, здійснення маркетингової діяльності на підприємстві і на цій основі розроблення конкретних заходів по підвищенню конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання
Теоретико-методологічну основу роботи складає сукупність загальнонаукових і спеціальних методів та прийомів наукового дослідження. У роботі було використано такі методи дослідження: аналізу, формальної логіки, конкретизації, а також графічний і табличний методи.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, матеріали досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, опубліковані у періодичних виданнях та розміщені у мережі Інтернет.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13742.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 13742.pdf Size : 1558856 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska