The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13574
Title: Овочівництво закритого грунту. Практикум
Authors: Вдовенко С.А., Чернецький В.М., Паламарчук І.І.
Keywords: Овочі, теплиця, вирощування, врожайність
Date of publication: 2017-06-27 15:01:29
Last changes: 2017-06-27 15:01:29
Year of publication: 2017
Summary: За змістом посібник відповідає нормативним навчальним дисциплінам ”Овочівництво закритого ґрунту, ”Гідропоніка“, ”Культиваційні споруди“, ”Світові технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту де висвітлено історію розвитку захищеного ґрунту в світі та Україні, класифікацію культиваційних споруд, біологічний метод боротьби із шкодочинними організмами. Представлений матеріал пов`язаний з технологіями вирощування овочів за ґрунтового та гідропонного способу вирощування у різних спорудах, в посібнику наведено перелік основних термінів і понять, є індивідуальні завдання для самоконтролю, представлено термінологічний словник і список використаної літератури,.
Посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, науковців, а також корисним буде для спеціалістів-практиків.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13574.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 13574.pdf Size : 5866785 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska