The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 1354
Title: Податковий контроль. Робочий зошит для для студентів ФЕП спеціальностей 7.050106 та 8.050106 «Облік і аудит» спеціалізації «Контроль і ревізія»
Authors: Шевчук О.Д., Здирко Н.Г.
Keywords:
Date of publication: 2010-04-07 00:00:00
Last changes: 2010-12-03 11:47:13
Year of publication: 2010
Summary: Робочий зошит містить широке коло документів, якими супроводжується
процес податкового контролю. Заповнення основних реквізитів представлених
документів по темах курсу сприятиме закріпленню теоретичних знань студентів
на практиці, допоможе підвищити свій науковий рівень у майбутній професії.
На основі творчого підходу і заповнених документів податкової звітності
студентам пропонується скласти Акт податкової перевірки базового підпри-
ємства із зазначенням «виявлених» порушень податкової дисципліни.
Методичні вказівки підготовлені для студентів факультету економіки і підпри-
ємництва спеціальності «Облік і аудит», спеціалізації «Контроль і ревізія».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/1354.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by:
File : 1354.pdf Size : 1237425 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska