The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13145
Title: Практикум з механіки матеріалів і конструкцій.
Authors: Деревенько І.А., Сивак Р.І.
Keywords:
Date of publication: 2017-05-31 14:53:59
Last changes: 2017-05-31 14:53:59
Year of publication: 2017
Summary: В стислій формі приведені розв’язки типових задач з механіки матеріалів і конструкцій. Значна увага приділена питанням побудови епюр внутрішніх силових факторів та методам розрахунків на міцність і жорсткість. В кожній задачі показаний порядок розрахунку, розв’язок виконаний в конкретних числових величинах, розрахунки супроводжуються необхідними схемами і рисунками. В посібнику приведені короткі теоретичні відомості та необхідні довідкові дані.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13145.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 13145.pdf Size : 3495745 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska