The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12941
Title: «Проектування технологічних процесів в тваринництві». Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання факультету механізації сільсько-го господарства спеціальності 7.100102 “Агроінженерія”
Authors: Грицун А.В, Бабин І.А.
Keywords: Архітектурно-естетичні вимоги, вигляд, приміщення, елемент, матеріал, будівництво.
Date of publication: 2017-04-26 15:51:43
Last changes: 2017-04-26 15:51:43
Year of publication: 2017
Summary: В методичних вказівках представлено тематику, структуру розрахункових робіт, порядок виконання робіт по проектуванню виробничих підрозділів тваринницьких підприємств, короткі теоретичні відомості з машин та обладнання, що використовуються в тваринництві. Приділена особлива увага проектним вимогам до використання сучасного обладнання для утримання та обслуговування тварин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12941.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 12941.pdf Size : 1968171 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska